• 18072413_118350375388267_656532698_n82
  • 18109758_118350115388293_1981337922_n30
  • 29633085_568844740157478_1200105511_o
  • 29633583_568844240157528_1884230099_o
  • 29633746_568843860157566_1829702922_o
  • 29633743_568844406824178_1108975894_o
  • 29633938_568844246824194_1519760981_o
  • 29680750_568844413490844_1402343678_o
  • 29693318_568844776824141_319571412_o
  • 29746229_568843463490939_2048600775_o88
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều ...
Theo đó, Nghị định quy định điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập gồm:- Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định.- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn; diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0