• 18072413_118350375388267_656532698_n82
  • 18109758_118350115388293_1981337922_n30
  • 29633085_568844740157478_1200105511_o
  • 29633583_568844240157528_1884230099_o
  • 29633746_568843860157566_1829702922_o
  • 29633743_568844406824178_1108975894_o
  • 29633938_568844246824194_1519760981_o
  • 29680750_568844413490844_1402343678_o
  • 29693318_568844776824141_319571412_o
  • 29746229_568843463490939_2048600775_o88
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3