• 18072413_118350375388267_656532698_n82
 • 18109758_118350115388293_1981337922_n30
 • 20191202_092554_1d105b5537
 • 29633085_568844740157478_1200105511_o
 • 29633583_568844240157528_1884230099_o
 • 20191202_092534_633acdb60f
 • 29633746_568843860157566_1829702922_o
 • 20191202_092620_812454ea14
 • 29633743_568844406824178_1108975894_o
 • 29633938_568844246824194_1519760981_o
 • 29680750_568844413490844_1402343678_o
 • 29693318_568844776824141_319571412_o
 • 29746229_568843463490939_2048600775_o88
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4