Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi.
Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi.