Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi: Tiếp nhận tài trợ Chương trình “ATM điện thoại” cho học sinh nghèo.