Phóng sự: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi chuẩn bị cho năm học mới