Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi: Lá cờ đầu thi đua khối Trung học cơ sở