A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vĩnh Lợi: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 01 - 09/9/2021, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức 06 lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn.

Các lớp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu ở các trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trang bị các kiến thức cần thiết cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2021 - 2022. Với gần 900 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia.

Ảnh: Hình ảnh từ các điểm cầu.

Nội dung được bồi dưỡng bao gồm:

- Nội dung cơ bản, những điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thành tựu qua 35 năm đổi mới; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030);

- Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc";

- Tình hình quốc tế, trong nước nổi bật; những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (lồng ghép các nghị quyết chuyên đề của Tinh ủy).

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo nội dung bồi dưỡng

Sau đợt bồi dưỡng, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên phải viết bài thu hoạch cá nhân. Thông qua bài viết thu hoạch sẽ giúp cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, đánh giá xếp loại kết quả đợt sinh hoạt học tập của từng trường, từng cán bộ quản lý, giáo viên và để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức trong thời gian tới.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo.


Tác giả: PGD
Nguồn:Phòng Giáo dục Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan